Konferencja naukowa "ONUS PROBANDI - dowodzenie w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym"

Rejestracja

Uczestnik czynny

Zakończenie rejestracji 31.03.2018 09:00

100,00 zł

Uczestnik bierny

Zakończenie rejestracji 06.05.2018 09:00

50,00 zł

Publikacja

Zakończenie rejestracji 07.05.2018 09:00

50,00 zł

Opis wydarzenia
Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie i EDU-PROF Spółka  z o.o., serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji Naukowej
"ONUS PROBANDI - dowodzenie w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym", która odbędzie się 7 maja 2018 r.
Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalności i sposobów przeprowadzenia. Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego dowodzenia. Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 31 marca 2018 r.

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie udziału w konferencji oraz przerwę kawową.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł. I obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o wygłoszeniu referatu oraz przerwę kawową.

Przewidujemy wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Artykuły do planowanej monografii mogą składać nie tylko osoby biorące udział w konferencji. Pełne teksty artykułów należy przesłać do dnia 30 czerwca 2018 r, na adres konferencjawsap@gmail.com. Koszt uczestnictwa w publikacji wynosi 50 zł. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 07.05.2018 09:00
Zakończenie: 07.05.2018 18:00

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
71-332 Szczecin

Strona rejestracji:
https://konferencja-dowodzenie.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
dziekanwsap@gmail.com
796 308 376